Till Minne

Under året som gått har tyvärr tre askerövänner lämnat oss; Lena Davidsson, Viveca Mårland och Hans-Urban Holm. De var personer med stort hjärta för Askerön och Fiskevik. I enligt med deras sista önskemål har det kommit in mycket generösa bidrag till bryggan och spången.

Vi bugar och bockar och tackar deras familjer och vänner men framför allt Hans-Urban, Lena och Viveca  för dessa fantastiska gåvor.