Om Föreningen

Info om föreningen

Stora Askeröns Bryggförening samordnar och administrerar underhåll och reparation av stora bryggan i Fiskevik.

Styrelsen består av:
Rustan Asker, ordförande
Maria Göthensten, sekreterare
Sverker Karlsson, kassör
Lars Berggren, styrelsemedlem
Ewa Claesson, suppleant
Ingvor Berggren, suppleant

Org.nummer:
802419-8544

Adress:
Stora Askerön 812
472 98 Askerön

Årsmöte bryggföreningen 2020
Verksamhetsberättelse Stora Askeröns Bryggförening 2019
Årsmöte bryggföreningen 2019
Verksamhetsberättelse Stora Askeröns Bryggförening 2018
Årsmöte bryggföreningen 2018
Årsmöte bryggföreningen 2017