Bakgrund

Stora Bryggan i Fiskevik är öns enda gemensamma och allmänna brygga. Den är en viktig kulturbärare för oss som bor på ön eftersom bryggan alltid varit det nav kring livet på ön kretsat.

Fiskevik har sedan förra seklets början varit öns huvudhamn. Där låg magasinen och en bit uppför backen fanns öns affär. I affären kunde man hämta sin post, handla livets förnödenheter, få inspiration eller bara prata bort en stund. Även om det pågick passagerartrafik en bit in på 90-talet så var båt fram till 1970 det enda sättet att ta sig till Askerön.

Idag när passagerartrafiken och affären sedan länge är borta är Fiskevik och bryggan viktigare än någonsin. Den är av tradition den enda vardagliga och naturliga platsen för möten och umgänge mellan öns innevånarna. Stora bryggan är också ett naturligt promenadmål även för dem som har egna bryggor. Bryggan är inte minst viktig för att ge öns ungdomar tillfälle till bad, lek och spontana möten och för att boende på ön utan egen brygga skall kunna ta emot gäster som kommer med båt. Bryggan kan också tjänstgöra som angöringsplats för eventuell tillfällig färjetrafik om något oförutsett skulle drabba öns enda livsnerv – bron.

Bryggan har tidigare varit en självklarhet då inga broar fanns och den var ”officiell”. I begynnelsen gick öborna samman och såg till att bryggan kom till stånd. Över tiden har rederiverksamheten, kommunala bidrag och insamlade medel möjliggjort för bryggan att finnas kvar.

Idag är det Bryggföreningen som samordnar och driver underhåll och reparationer av bryggan.