Kallelse till Årsmöte

Nu är det dags för årsmöte i Stora Askeröns Bryggförening.

Datum: 18 augusti 2018 klockan 11:00
Plats:    Fiskevik

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelse
 3. Godkännande av Dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare
 7. Verksamhetsberättelse för tiden mellan årsmötena
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar
 11. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat
 12. Ersättning till styrelse och revisorer
 13. Val av 2 personer till styrelsen för två år: Förslag omval av Rustan och Maria
 14. Val av två suppleanter för ett år: Förslag omval av Eva och Ingvor
 15. Medlemsavgift för kommande period
 16. Övriga frågor
 17. Plats för anslag av protokoll
 18. Mötets avslutande

Ps! Kaffe, saft och fikabröd finns att köpa. Intäkterna går till bryggan.