Spången

Än så länge ansvarar inte föreningen för spången längst in i Fiskevik. En arbetsgrupp har bildats för att se över hur underhållet skall skötas. Under tiden kommer föreningen att administrera ett separat konto för pengar som samlas in avsedda för spången.