Skeppsmask!

Ett trappsteg i trappan på badbryggan har gått sönder, det är angripet av skeppsmask. Vi behöver kolla om hela trappan är angripen eller om det bara är ett enskilt steg. Enligt bryggbyggarna angriper skeppsmask ibland marin-inpregnerat virke och ibland inte. Så trappan är avstängd men kommer att fixas till nästa säsong.

Närbild på den trasiga trappan och skeppsmasken