Dags för årsmöte 2020

Årsmöte – Stora Askeröns Bryggförening

Datum:  15 augusti 2020 klockan 11:00
Plats: Fiskevik

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelse
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare
 7. Verksamhetsberättelse för tiden mellan årsmötena
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar
 11. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat
 12. Ersättning till styrelse och revisorer
 13. Val av 2 personer till styrelsen för två år
 14. Val av två suppleanter för ett år
 15. Medlemsavgift för kommande period
 16. Övriga frågor
 17. Plats för anslag av protokoll
 18. Mötets avslutande

På grund av rådande Covid 19 pandemi kommer mötet att följa myndigheternas gällande rekommendationer. Vi önskar att endast medlemmar deltar i mötet.

Det kommer inte att serveras fika och kaffe i samband med mötet.