Dags för Årsmöte 2019

Datum: 17 Augusti 2019 klockan 11:00
Plats: Fiskevik (om det blir dåligt väder så blir det i stället röda ladan på vänster sida på väg ner till Fiskevik)

Dagordning

 1. Mötets öppnade
 2. Godkännande av kallelse
 3. Godkännande av Dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare
 7. Verksamhetsberättelse för tiden mellan årsmötena
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar
 11. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat
 12. Ersättning till styrelse och revisorer
 13. Val av 2 personer till styrelsen för två år
 14. Val av två suppleanter för ett år
 15. Val av revisor och revisor suppleant för två år
 16. Medlemsavgift för kommande period
 17. Övriga frågor
 18. Plats för anslag av protokoll
 19. Mötets avslutande

Ps! Kaffe, saft och fikabröd finns att köpa. Intäkterna går till bryggan.